Editor's Pick
Categories

【娛樂快遞】話我知!有咩想做但唔敢做🙈

每個人都會有想做嘅嘢,但好多時候因為唔敢,所以唔做~Gin曾經用三個月時間備戰半馬,最後挑戰成功!所以只要你敢去試、敢去做,一定會成功!留言話我哋知有咩你係想做但係唔敢做,等我哋為你打打氣💪🏻   Gin 《敢》|即將推出
2015-02-05T08:00:00+08:00
【娛樂快遞】話我知!有咩想做但唔敢做🙈
Editor: Iris

每個人都會有想做嘅嘢,但好多時候因為唔敢,所以唔做~Gin曾經用三個月時間備戰半馬,最後挑戰成功!所以只要你敢去試、敢去做,一定會成功!留言話我哋知有咩你係想做但係唔敢做,等我哋為你打打氣💪🏻
 
Gin 《敢》|即將推出

Editor's Profile
Iris
Latest Article